dimarts, 31 de juliol de 2012

Nafoud Tabouk


NAFOUD TABOUK

El desert és un vestit blanc:
la núvia
que marxa vers la nit
amb la narghile al cap,
mentre pronuncia càntics ancestrals
que farien plorar a les pedres,
aguaita la visita enllà del miratge
i deixa els altres colors al destí dels núvols...


Pere Bessó
De El pou de la set que no assacia, 2005


*****

NAFOUD TABOUK

El desierto es un vestido blanco:
la novia
que marcha hacia la noche
con el narghile en la cabeza,
mientras pronuncia cánticos ancestrales
que harían llorar a las piedras,
aguarda la visita más allá del espejismo
y deja los otros colores al destino de las nubes...


Pere Bessó
De El pou de la set que no assacia, 2005

dilluns, 30 de juliol de 2012

La foguera de cristall


LA FOGUERA DE CRISTALL


Aunque partas, deseo, siempre tus manos de luz tendidas llegarán con el alba o el trino y en cada rosa blanca, brotada de tus labios, abriré los crepúsculos.
José María Ribelles


Refilet de l’alba
puja a l’arbre de la llum,
naix l’ocell als llavis.


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010


*****

LA HOGUERA DE CRISTAL


Aunque partas, deseo, siempre tus manos de luz tendidas llegarán con el alba o el trino y en cada rosa blanca, brotada de tus labios, abriré los crepúsculos.
José María Ribelles


El trino del alba
sube al árbol de la luz,
nace el pájaro en los labios.


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010

Arbre de cristall


ARBRE DE CRISTALL


Els ulls ferits de la pluja
Hasibe Sönmez


El teu arbre de cristall coneix el llenguatge secret de les pluges, el silenci de les ombres que antany foren solcs de llum al bell mig de les cicatrius del cor que amaga en la seua nostàlgia papallones de seda, cucs grisos i clavells roigs...Pere Bessó
De Aigües turques, 2010


*****

ÁRBOL DE CRISTAL


Los ojos heridos de la lluvia
Hasibe Sönmez


Tu árbol de cristal conoce el lenguaje secreto de las lluvias, el silencio de las sombras que antaño fueron surcos de luz en medio de las cicatrices del corazón que esconde en su nostalgia mariposas de seda, gusanos grises y claveles rojos…Pere Bessó
De Aigües turques, 2010


*****

COPAC DE CRISTAL


Ochii răniţi de ploaie
Hasibe Sönmez


Copacul tău de cristal cunoaşte limba secretă a ploilor, tăcerea umbrelor care odinioară erau riduri de lumină printre cicatricele inimii ce ocultează în propria nostalgie - fluturi de mătase, larve gri şi garoafe roşii…Pere Bessó
De Aigües turques, 2010
Traducció al romanés: Andrei Langa

diumenge, 29 de juliol de 2012

L'oceller de les mans buides


L'OCELLER DE LES MANS BUIDES


A l’Encarna Sant-Celoni i Verger.


Balb, com un ocell innocent, et consumeixes
en aquesta basseta de les ànimes en pena,
merla dels núvols negres,
adamantina,
com l’ala de les aigües,
en la caiguda mateixa la imperfecció dels teus,
vítol de l’amor de serralada,
mentre t’enguls el llinatge fosc del país que t’esbufega,
el vesc de la lliga,
el filferro,
la tanca,
la línia de barra indefinida en un horitzó de presagis,
l’escuma de mar endins de birra calda a la balada de Tom Waits
o el biaix de les sinagües de la merla al passeig dels lliris pudents
del capvespre,marceixes i amargues les galtes del temps de les atzeroles
amb aigua de borratges en aquesta sentina enrunada
del carrer de Dalt al barri del Carme,
sempre, però, a l’aguait dels catúfols dels petits vicis.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

EL PAJARERO DE LAS MANOS VACÍAS


A Encarna Sant-Celoni i Verger.


Aterido, como un pájaro inocente, te consumes
en este balsón de las almas en pena,
mirlo de las nubes negras,
adamantino,
como el ala de las aguas,
en la caída misma la imperfección de los tuyos,
vítor del amor de cordillera,
mientras engulles el linaje umbrío del país que te resuella,
el muérdago de la liga,
el alambre,
el cercado,
la línea de barra indefinida en un horizonte de presagios,
la espuma de mar adentro de birra caliente en la balada de Tom Waits
o el bies de las enaguas del mirlo en el paseo de los lirios hediondos
del atardecer, ajas y amargas las mejillas del tiempo de las acerolas
con agua de borrajas en esta sentina derrocada
de la calle de Arriba del barrio del Carmen,
pero siempre al acecho de los cangilones de los vicios pequeños.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

L’UCCELLATORE DELLE MANI VUOTE

A Encarna Sant-Celoni.


Assiderato, come un uccello innocente, ti esaurisci
in questo blasone delle anime in rammarico,
merlo delle nuvole nere,
diamantino,
come l’ala delle acque,
della caduta stessa l’imperfezione dei i tuoi,
esaltazione del’amore di cordigliera,
mentre ingolli la prosapia ombrosa del paese che ti alita,
il vischio della lega,
il filo metallico,
il cerchio,
la riga di sbarra indefinita in un’orizzonte di presagi,
la schiuma di mare dentro birra calda nella ballata di Tom Waits
oppure il schiaccio dei gonnellini del merlo nel passeggio dei gigli fetidi della sera,
appassite e amare le guance del tempo delle marmitte
con acqua di borrane in questa fogna degradata
della strada di Sopra del quartiere del Carmine,
nonostante sempre spiando i calici dei piccoli vizzi.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció a l'italià: Elisa Dejistani

dissabte, 28 de juliol de 2012

Cadàver exquisit


CADÀVER EXQUISIT

També l’ex-esposa és filla de l’aigua,
culleradeta de sucre dissolta en la tetera
amb el solatge de menta del Rif.
Ets prop de la natura dels crisantems blancs,
de les llegendes roges que senten l’espígol,
ben prop de la memòria escardada de la piscina dels cecs.
Com el tauró de la pena que sols s’hi banya en cercles.
Sempre al darrere de la llengua de l’ocell humit,
i sempre arrabassat pels nèctars obscurs de la flor marcida.
Deixa per endavant la tristesa, que no te’n passaré factura.
Mira allò que farem:
Guardarem al segell dels llavis el bes definitiu
per a una altra filla de l’aigua,
el tres sucs de la papallona d’un sol dia.
Potser llavors oblidaré
que ets la filla expoliada d’un llarg viatge,
però no ara.
Has de recuperar la cerimònia de l’aigua,
el pagament en orris d’un vell deute,
els pomells de la florista que s’apiadà del nínxol,
la cinta roja que em connecte al melic de la filla no nata,
mentre dorm sota de l’aigua dins de la teua pell.


Pere Bessó
De La pell de saxígraf


*****

CADÁVER EXQUISITO

También la ex-esposa es hija del agua,
cucharadita de azúcar disuelta en la tetera
con el poso de menta del Rif.
Cerca estás de la naturaleza de los crisantemos blancos,
de las leyendas rojas que huelen a espliego,
muy cerca de la memoria escardada de la piscina de los ciegos.
Como el tiburón de la pena que sólo se baña en círculos.
Siempre detrás de la lengua del pájaro húmedo,
y siempre arrebatado por los néctares obscuros de la flor ajada.
Deja para más adelante la tristeza, que no te pasaré factura.
Mira lo que haremos:
Guardaremos en el sello de los labios el beso definitivo
para otra hija del agua,
los tres jugos de la mariposa de un solo día.
Quizás entonces olvidaré
que eres la hija expoliada de un largo viaje,
pero no ahora.
Has de recuperar la ceremonia del agua,
el pago a granel de una vieja deuda,
los ramos de la florista que se apiadó del nicho,
la cinta roja que me conecte al ombligo de la hija no nacida,
mientras duerme bajo del agua dentro de tu piel.


Pere Bessó
De la pell de saxígraf


*****

CADAVERE SQUISITO

Anche la ex moglie è figlia del’acqua,
cucchiaino di zucchero sciolto nella teiera
col pozzo di menta di Riff.
Sei vicino alla natura dei crisantemi bianchi,
delle leggende rosse che odorano di lavanda,
molto vicino della memoria sarchiata dellapiscina dei cechi.
Come lo squalo della condanna che si bagna soltanto in circoli.
Sempre dietro della lingua del passero umido,
e sempre collerico per i nettari cupi del fiore appassito.
Lascia stare la tristezza, che non ti passerò i conti.
Vedi cosa faremmo:
Custodiremo nel sigillo delle labbra il bacio definitivo
per l' altra figlia del' acqua,
i tre succhi della farfalla di un solo giorno.
Forse allora dimenticherò
che sei la figlia spogliata di un lungo viaggio,
ma non adesso.
Racquisterai la cerimonia del' acqua,
il pagamento alla rinfusa di un vecchio debito,
i rami della fioraia che si impietosì della nicchia,
il nastro rosso che mi connetti all'ombelico della figlia non nata,
mentre dorme sotto l' acqua dentro la tua pelle.


Pere Bessó
De La pell de saxígraf
Traducció a l'italià: Elisa Dejistani

Lectura al galliner de Günter Grass


LECTURA AL GALLINER DE GÜNTER GRASS


A Sarah Steinböck


Mala herba escardada.
Una roca aguaita les peladures del sol taronja,

el naufragi del polit en aigua clorada.

Nuesa del moc que enlletgeix la conducta
de l’assaltaponedor,
com si un preservatiu nedàs pererosament
dins del tinter.

Més tard, pel jardí cobert de molsa m’han dut,
com un capó,
a banda.

En la vida d’un home sempre hi ha un temps de desarrelament.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

LECTURA EN EL GALLINERO DE GÜNTER GRASS


A Sarah Steinböck


Mala hierba escardada.
Una roca espera las mondaduras del sol naranja,

el naufragio del pavo en agua clorada.

Desnudez del moco que afea la conducta
Del asaltaponedor,
como si un preservativo nadase perezosamente
dentro del tintero.

Más tarde, por el jardín cubierto de musgo me han llevado,
como un capón,
aparte.

En la vida de un hombre siempre hay un tiempo de desarraigo.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

LETTURA NEL GALLINAIO DIGÜNTER GRASS


A Sarah Steinböck


Cattivaerba strappata.
Unarocca attende i resti del sole aranccia,

il naufragio del tacchino in acqua clorata.

Nudità del muco che abbruttisce l’atteggiamento
delassalitore che deporre,
comese un preservativo nuotasi con pigrizia nel fondo del calamaio.

Piùtardi, sul giardino coperto di muschio mi portarono,
comeun cappone,
emarginato.

Nellavita di un uomo c’è sempre un tempo di sradicamento.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció a l'italià: Elisa Dejistani

Belladona


BELLADONA

A Ricardo Llopesa

Yet, looking
now into the room of strangers' eyes, I wanted
them to feel what I said touch, as palpably
as when a men in double worsted felt
the cuff drop to his wrist.

Brooks Haxton


Quan la lluna plena ix,
l’esfinx de la papallona arnada,
amagada tot el dia,
cova al capvespre
enmig de fumosos contorns d’ales
a la boira,
a mig alé rebobina la llengua
perduda entre els hieroglífics de l’amor
i submergeix el seu cos dins del grial dels fums
pels que a poqueta nit antany sospirava,
ara s’aixeca,
ara s’estova,
encara cerca els ulls de l’estranger per la cambra
per assegurar-se que hi ha una doble caiguda,
una altra bufetada.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

BELLADONA

A Ricardo Llopesa

Yet, looking
now into the room of strangers' eyes, I wanted
them to feel what I said touch, as palpably
as when a men in double worsted felt
the cuff drop to his wrist.

Brooks Haxton


Cuando la luna llena sale,
la esfinge de la mariposa apolillada,
escondida todo el día,
encuba al altardecer
en medio de fumosos contornos de alas
en la niebla,
a medio aliento rebobina la lengua
perdida entre los jeroglíficos del amor
y sumerge su cuerpo dentro del grial de los humos
por los que al anochecer antaño suspiraba,
ahora se alza,
ahora se mulle,
busca todavía los ojos del extranjero por la habitación
para asegurarse de que hay una doble caída,
otro bofetón.


Pere Bessó
Les Roses de Lancelot, 2012


*****

BELLADONA

A Ricardo Llopesa

Yet, looking
now into the room of strangers' eyes, I wanted
them to feel what I said touch, as palpably
as when a men in double worsted felt
the cuff drop to his wrist.

Brooks Haxton


Quando esce la luna piena,
le'sfinge della farfallabacata,
nascosta tutto il giorno,
in conca nel pomeriggio
in mezzo a fumosi contornidi ali
nella nebbia,
a mezzo fiato tornaindietro la lingua
perduta tra i ieroglificidell’ amore
e affonda il suo corpo neicalici dei fumi
per coloro che all’annottare in passato sospirava,
adesso si alza,
adesso s’in conca,
cerca ancora gli occhidello’straniero nella stanza
per rassicurarsi cheesiste una doppia caduta,
altro schiaffo.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció a l'italià: Elisa Dejistani

divendres, 27 de juliol de 2012

Els portadors de cadàvers


ELS PORTADORS DE CADÀVERS

Aquell perfum.
Els portadors de cadàvers talen un eucapliptus,
paren la civera,
però no hi ha sant baró per a tanta llum rosada.
Els raiers baixen les aigües rabents,
la mort els aguaita riu avall com una bèstia de càrrega
que apuntalàs la davallada als inferns,
quan la destral talla les tristors de la carn escorçada
i la saba de l’arbre raja, s’escola
com una vella ferida de guerra gangrenada.
La pedra d’esmolar embruta el cel amb gargalls d’antracita,
la clivella de terra ofereix un clarió per a guarir la febre,
l’alineació espessa de la nit de fusta magolada
desafia els puntals de la lluna creixent,
el pit d’aranya vídua contra el cosset divuitenc de seda negra.
Els traginers de la riba raïmen les genives buides a l’aire,
les teranyines del petit son esquifit.
El cel els corromp la sang que espatlla el cèrcol
dels cons de sement,
aviat la lluna de dol els cobrirà de goma blava.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

LOS PORTEADORES DE CADÁVERES

Aquel perfume.
Los porteadores de cadáveres talan un eucalipto,
preparan las parihuelas,
pero no hay santo varón para tanta luz rosada.
Los almadieros bajan las aguas rápidos,
la muerte los acecha río abajo como una bestia de carga
que apuntalase el descenso a los infiernos,
cuando el hacha corta las tristezas de la carne descortezada
y la savia del árbol mana, se escuela
como una vieja herida de guerra gangrenada.
La piedra de afilar ensucia el cielo con gargajos de antracita,
la raja de tierra ofrece un clarión para curar la fiebre,
la alineación espesa de la noche de madera magullada
desafia los puntales de la luna creciente,
el pecho de araña viuda frente al corpiño dieciochesco de seda negra.
Los trajineros de la orilla enraciman las encías vacías al aire,
las telarañas del sueñecillo mezquino.
El cielo les corrompe la sangre que ahora estropea
el cerco de los conos de semillas,
pronto la luna de duelo los cubrirá de goma azul.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****


I PORTATORI DI CADAVERI

Quel profumo.
I portatori di cadaveri tallano un’ eucalipto,
preparano i parapetti,
non c’è però santo barone per tanta luce rosa.
I canottieri scendono le acque in fretta,
la morte spia loro sotto rio come una bestia dicarica
che volessi appuntellare la discesa agli inferni,
quando la torcia taglia le tristezze della carne scorticata
e il succo del albero sorge, scorre
come una vecchia ferita di guerra cancrenosa.
La pietra di affilare sporca il cielo con muco diantracite,
la fessura di terra offre un gessetto per farguarire la febbre,
l’allineamento denso della notte di legno maculato
sfida i puntelli della luna crescente,
il petto del ragno vedovo davanti al reggisenodiciottenne di seda nera.
I trasportatori della riva gramolano le gengivevuote del’aria,
le ragnatele del piccolo sonno meschino.
Il cielo corrompe le loro sangue che adesso rovina
il cerchio dei coni di semi,
presto la luna di lutto le coprirà di gomma azzurra.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció a l'italià: Elisa Dejistani

dimecres, 25 de juliol de 2012

Llobera


LLOBERA

they climb to break away
but are drawn back
and back
by the gravity
of what the body knows.

Vera Croms


Massa tard.
El temps de l’anyell al pessebre,
El temps de les llobes de plata cercant el sopar a la neu,
aquesta onada de bulbs com un lent mareig al meu cap,
aquesta òliba que m’avança paüra de mineta.
El temps de la febre,
la mà desmunta la màquina que remou tota tendresa
i jau a l’estoig de les polseres.
Eixir-se’n amb el pas segur de l’encanteri,
restar ensorrat al cau,
als ampits del dolor que vetlla aquest cimall
amb els dubtes blancs,
quasi nupcials,
quasi mortalla,
amb una tristesa indefinida,
blana com un pit caigut,
un coixí de plomes.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
*****

LOBERA

they climb to break away
but are drawn back
and back
by the gravity
of what the body knows.

Vera Croms


Demasiado tarde.
El tiempo del cordero en el pesebre,
El tiempo de las lobas de plata buscando la cena en la nieve,
esta oleada de bulbos como un lento mareo en mi cabeza,
esta lechuza que me adelanta temor de mariposa.
El tiempo de la fiebre,
la mano desmonta la máquina que remueve toda ternura
y yace en el estuche de las pulseras.
Salirse con el paso seguro del encantamiento,
seguir hundido en el cubil,
en los antepechos del dolor que vela esta cumbre
con las dudas blancas,
casi nupciales,
casi mortaja,
con una tristeza indefinida,
blanda como un pecho caído,
un cojín de plumas.


Pere Bessó
De les Roses de Lancelot, 2012
*****

NASCONDIGLIO

they climb to break away
but are drawn back
and back
by the gravity
of what the body knows.

Vera Croms


Troppo tardi.
Il tempo del’agnello nel presepio,
Il tempo delle lupe d’argento cercando cena sulla neve,
questa ondata di bulbi come una larga vertigine nella mia testa,
questa civetta che mi accenna paura di farfalla.
Il tempo della febbre,
la mano smonta la macchina che rimuove ogni tenerezza
e giace nel’astuccio dei bracciali.
Uscirne col passo sicuro dal incantesimo,
rimanere affondato nel nascondiglio,
neiri fuggi del dolore che veglia questa cima
coi dubbi bianchi,
quasi nuziali,
quasi sudario,
con una tristezza indefinita,
morbida come un seno caduto,
cuscino di piume.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció a l'italià: Elisa Dejistani*****

WOLF-WHORE'S LAIR

they climb to break away
but are drawn back
and back
by the gravity
of what the body knows.

Vera Croms


It’s too late.
The age of the lamb in the manger.
The time of the wolf-whores with silver hair seeking their supper in the snow,
this wave of bulbs moving like a slow seasickness in my head,
this owl that starts a butterfly fear in me.
The fevered age,
the hand dismantles the machine that operates all tenderness
and lies in the ankle bracelet’s box.
To emerge with steady step from the enchantment,
to continue to be buried deep down within the den,
on the ledges of pain that conceals this peak with white uncertainties,
almost nuptial,
almost shroud,
with a vague sadness,
soft as a fallen breast,
a feather cushion.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció a l'anglès: Robert Gurney

dimarts, 24 de juliol de 2012

El desossat


EL DESOSSAT


A Ricardo Rodríguez Pereira

Que devions-nous héler dans la nuit sans réponse?
Âmes errantes ou transfugues d’au-delà
Tangible était pourtant l’insolite rencontre
-Nous regardions, yeux iuverts, l’ombre des ombres-
Notre odysée posthume existait ici-bas.

Jean Laugier


La línea d’horitzó exigeix tanta audàcia
com la línea d’ombra,
i semblant submissió al velam del crit,
una volta reconegut l’estranger de la rosa,
cara a cara amb la tercera edat,
aquell que s’embarcà en un esquif romput,
a la deriva,
riu roig avall,
cap a les llindes d’allò sublim,
després de llegir un haiku imaginista de l’Amy Lowell.
N’acceptà l’aposta,
i ara no se’n surt de la peça.
Al dormitori els llençols del llit desfet
duen brodats amb fil de Provença
les inicials dels morts a foc de canó
en aigües de banyera.
La caputxa de monjo renegat jau sota el coixí
en què les plomes de pavó xiuxiuegen:
Dorenlot, Dorenlot, lleva’t els mitjons.
Retalls de foscor cauen al teu cos de captaire,
els teus dits s’hi allarguen fins al toc de vellut
de trenc d’alba,
i els teus cabells es refreguen als llavis esborrallats de sutge,
encara no cosits per natura de les coses que envelleixen,
els flocs de neu al davant de la casa,
la pinyolada d’aquell tast d’espècia que alça la ferida i l’oremus,
per bé que tampoc no cal dir amb la boca tota oberta
que escoltes el cruixit continuat a l’altre costat de la porta.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

EL DESHUESADO


A Ricardo Rodríguez Pereira

Que devions-nous héler dans la nuit sans réponse?
Âmes errantes ou transfugues d’au-delà
Tangible était pourtant l’insolite rencontre
-Nous regardions, yeux iuverts, l’ombre des ombres-
Notre odysée posthume existait ici-bas.


Jean Laugier


La línea de horizonte exige tanta audacia
como la línea de sombra,
y parecida sumisión al velamen del grito,
una vez reconocido el extranjero de la rosa,
cara a cara con la tercera edad,
aquel que se embarcó en un esquif roto,
a la deriva,
río rojo abajo,
hacia los umbrales de lo sublime,
después de leer un haiku imaginista de Amy Lowell.
Aceptó la apuesta,
y ahora no sale de la pieza.
En el dormitorio las sábanas del lecho revuelto
llevan bordadas con hilo de Provenza las iniciales
de los muertos a fuego de cañón en aguas de bañera.
La capucha de monje renegado yace bajo la almohada
en que las plumas del pavo real susurran:
Dorenlot, Dorenlot, quítate los calcetines.
Retales de oscuridad caen en tu cuerpo de mendigo,
allí se alargan tus dedos hasta el toque de terciopelo
al romper el alba,
y tus cabellos se restregan en los labios emborronados de hollín,
aún no cosidos por natura de las cosas que envejecen,
los copos de nieve delante de la casa,
el ahuesamiento de aquel gusto de especia que alza la herida y el oremus,
aunque tampoco haya que decir con la boca grande
que escuchas el crujido continuado al otro lado de la puerta.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

Обезкостяването


A Ricardo Rodríguez Pereira

Que devions-nous héler dans la nuit sans réponse?
Âmes errantes ou transfugues d’au-delà
Tangible était pourtant l’insolite rencontre
-Nous regardions, yeux iuverts, l’ombre des ombres-
Notre odysée posthume existait ici-bas.


Jean Laugier


Линията на хоризонта изисква толкова дързост,
като линията на сянката -
далечна цел на всички корабни платна,
и всеки вик за свобода.

И разпознал страната,
в която никнат само рози,
лице в лице с третата възраст,
Човекът се качи на малката червена лодка
и безцелно се понесе по реката,
към прага на възвишеното,
след като прочете едно модерно хайку
на Amy Lowell.
Обзаложи се
и сега не може да излезе от сюжета на пиесата.

В спалнята,
чаршафите в кревата размотан,
са избродирани с конци от Прованса.
Инициалите на убитите от изстрели
или удавени във ваната,
са техните навярно.
Качулката на вероотстъпничката монахиня
е под възглавницата.
Шушука в нея пух от царска патица.

Доренлот,
събуй чорапите си, Доренлот.

Остатъци от тъмнина
се сипят върху тялото на просяк.
През него се протягат пръстите,
докато галят кадифето.
Разсипвайки зора,
косите ти се спират
до естествено разцапаните ти като със сажди устни,
все още свежи.

Снежинките пред къщата
изтръгват всичко изведнъж
и то се овкусява тъй,
че да изпъкне раната дълбока
и невидима.

Но колкото – толкова.

Макар че никой не подсказа,
че трябва да се вслушаш във шумоленето
от другата страна на портата.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció al búlgar: Violeta Boncheva

Gleva de sang


GLEVA DE SANG

Searching for things sublime I walked up into the muddy windy big hills
behind the town where trees riot according to their own laws

Anne Carson


Com una gleva de sang
l’hora de les ombres ferides coagula el temps.
Cap barrera no ens defén ja del vent amarg,
digestiu a mitja vesprada d’ametla verda.
A mans plenes em bec la decadència,
fum de menta, sanglots de terra i pluja,
grappa tardívola de sol a la gola que calla el teu nom
damunt de les pedres.
Una ona de campànules lleva en la fuita del vent
el violeta extrem a la llum de les terrasses.
El sol llepa els ulls, els atia, i una renguera de conquilles,
com un creixent a la lluna del llavi,
va obrint-se lentament, dissenya amb la seua llengüeta
el secret enfonsat dels llargs cabells negres,
on el món real es bifurca, se cisalla.
El cercle ocult a la llum que el meu amor cerca,
la palmera cinglada de la teua esquena,
la cintura d’os de pollastre cuit i marinat durant generacions.
Això, les conquilles ens ho ensenyen amb ingenuïtat
i fervor estudiat. Les conquilles resten,
però tu marxes perquè jo seguesca aquest fil
dels seus fragments disseminats del cadastre,
buscant allò sublim als turons enfangats,
enllà dels arbres que es revolten segons estranyes lleis.
L’estiu que per a mi en aquesta sendera brillà un dia,
ensebolit ara em rombolla les cendres al cor.
És la nit en l’estació del paper blanc.
Llegesc per tu Darrer Edén, el llençol de Teobald a Adriana,
aquest set de desembre del dos mil sis.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

GRUMO DE SANGRE

Searching for things sublime I walked up into the muddy windy big hills
behind the town where trees riot according to their own laws

Anne Carson


Como un grumo de sangre
la hora de las sombras heridas coagula el tiempo.
Ninguna barrera nos defiende ya del viento amargo,
digestivo a media tarde de almendra verde.
A manos llenas me bebo la decadencia,
humo de menta, sollozos de tierra y lluvia,
grappa tardía de sol en la garganta que calla tu nombre
sobre las piedras.
Una ola de campánulas quita en la huida del viento
el violeta extremo a la luz de las terrazas.
El sol lame los ojos, los atiza, y una hilera de veneras,
como un creciente en la luna del labio,
va abriéndose lentamente, diseña con su lengüecilla
el secreto ahondado de los largos cabellos negros,
donde el mundo real se bifurca, se cizalla.
El círculo oculto a la luz que mi amor cerca,
la palmera azotada de tu espalda,
la cintura de hueso de pollo cocido y marinado durante generaciones.
Eso, las veneras nos lo enseñan con ingenuidad y fervor.
Las veneras quedan, pero tú marchas para que yo siga
este hilo de sus fragmentos diseminados del cadastro,
buscando lo sublime en las colinas enfangadas,
más allá de los árboles que se amotinan según extrañas leyes.
El estío que para mí en este sendero brilló un día,
sepultado ahora me arremolina las cenizas en el corazón.
Es la noche en la estación del papel blanco.
Leo por ti Último Edén, la sábana de Teobaldo a Adriana,
este siete de diciembre del dos mil seis.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****


СЪСИРЕК

Searching for things sublime I walked up into the muddy windy big hills
behind the town where trees riot according to their own laws

Anne Carson


Като кървава бучица
часът на ранените сенки
съсирва времето.
Нищо не може да ни защити вече
от горчивия вятър.
Зеленият бадем е само средство
за подобряване на храносмилането,
както и самият упадък,
примесен с дим от мента,
ридания и дъжд.

Глътка закъсняло слънце
и грапа
се спускат в гърлото ми,
а името ти се търкулва
сякаш пада
върху остри камъни.
Една вълна от полски звънчета
сменя посоката на вятъра,
както и екстремно виолетовото,
което обгражда терасата.

Слънцето ближе очите,
разпалва ги
и нишка от раковина расте
в луната на устните.
Косите рисуват една потънала тайна,
а светът не е толкоз реален и кръгъл,
освен този,
заобиколен от любовта ми.

Палмата, с белезите на твоето тяло,
ще е все същата,
докато се сменят поколения.
Ще останат и раковините
след твоето тръгване, непроменени.
аз ще продължавам да запридам
тяхната нишка,
за да създам картина от фрагменти
разпръснати
върху развратните хълмове.

Върху една пътека брилянтна
остана погребано лятото.
Сега съм на някаква гара
с „ карт бланш”
за неизвестна посока.
Чета за теб Последния земен рай,
а датата е


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció al búlgar: Violeta Boncheva

dilluns, 23 de juliol de 2012

Kavafiana


KAVAFIANA

Ací tens el foc, els llavis,
la paraula i, si vols, la vella
història de la dona de Lot:
Pots escopir-hi
i sentir-te estrangera,
dins o fora del meu cos,
si alguna volta t’he decebuda
o no he guardat zelosament
els regals que les misèries de l’amor
se´n duen amb els anells del vent.
Ací cada objecte que ens estimàrem
vibra i pensa compulsivament
per nosaltres,
amb vida pròpia: vertigen, motle,
conformació dels sentits
i repars de col·legiala als encanteris
tonals del capvespre.
Ací cada dansa del paisatge
es pega al nostres ulls
i es dessagna alhora
per enfollir-nos d'amor venal,
com si de la primigènia broma deixatada
es tractara, semblant a la fúria
dels enfollits en delerós camp de batalla.
Tu només vols oferir-me una forçada compassió
I jo sols tinc per a tu l’escorrim anyat
d’una repudiada dolcesa.


Pere Bessó
De Només per a dones, 2006


*****

KAVAFIANA

Aquí tienes el fuego, los labios,
la palabra y, si quieres, la vieja
historia de la mujer de Lot:
Puedes escupirles
y sentirte extranjera,
dentro o fuera de mi cuerpo,
si alguna vez te he decepcionado
o no he guardado celosamente
los regalos que las miserias del amor
llevan con los anillos del viento.
Aquí cada objeto que nos estimamos
vibra y piensa compulsivamente
por nosotros,
con vida propia: vértigo, molde,
conformación de los sentidos
y reparos de colegiala en los hechizos
tonales del atardecer.
Aquí cada danza del paisaje
se pega a nuestros ojos
y se desangra al tiempo
para alocarnos de amor venal,
como si de la primigenia bruma desleída
se tratara, parecida a la furia
de los enloquecidos en anhelante campo de batalla.
Tú sólo quieres ofrecerme una forzada compasión
y yo apenas tengo para ti el reguero añoso
de una repudiada dulzura.


Pere Bessó
De Només per a dones, 2006

Cava Ret


CAVA RET


My mentor mispronounced my Maltese name
And hooded me in the flamboyant silks
Of may ancestors-my colors, gilt and teal-
All the accouterments of academe
As I had dreamed of them in my boyhood,
Budding Giordano Bruno, Oh to teach
In towers of real ivy-Harvard, Princeton, Yale-
Or ones with gothic names: Briyn Mawr, Radcliffe!


Michael Bugeja, Lament of the Landgrant Professor


Llegir,
bressolar,
fer l'amor:
grans de sàlvia,
gotes de mar,
tot, déu, pertot
arreu en un alexandrí perfecte
o una rima somorta
que es perdé entre les branques
de bedoll,
l'enrojolament de petit-maître
més adotzenat
que em fitàs de reüll.
Mentre,
la falda de la intimitat més certera
rejoveneix.
Un ocellet de llum aguaita el miracle.


Pere Bessó
De El Quadern de Malta, 2006


*****

CAVA RET

My mentor mispronounced my Maltese name
And hooded me in the flamboyant silks
Of may ancestors-my colors, gilt and teal-
All the accouterments of academe
As I had dreamed of them in my boyhood,
Budding Giordano Bruno, Oh to teach
In towers of real ivy-Harvard, Princeton, Yale-
Or ones with gothic names: Briyn Mawr, Radcliffe!


Michael Bugeja, Lament of the Landgrant Professor


Leer,
mecer,
hacer el amor:
granos de salvia,
gotas de mar,
todo, dios, por doquier
en un alejandrino perfecto
o una rima mortecina
que se perdió entre las ramas
de abedul,
el sonrojo de petimetre
más adocenado
que me advirtiese de reojo.
Mientras,
el halda de la intimidad más certera
rejuvenece.
Un pajarillo de luz espera el milagro.


Pere Bessó
De El Quadern de Malta, 2006

Home del desert


HOME DEL DESERT

Ai las, home del desert,
mira en quina mena de taverna
entres
que ací tots ens coneixem
i sabem de quin indret són les mosques
quan claven la pota al pastís de carn
en la festa de l’anyell.
El teu alé sent la muntanya perduda:
put com un anell de mort
al voltant del teu sexe.


Pere Bessó
De El pou de la set que no assacia, 2005


*****

HOMBRE DEL DESIERTO

Ay de ti, hombre del desierto,
mira en qué clase de taberna
entras
que aquí todos nos conocemos
y sabemos de qué lugarejo son las moscas
cuando meten la pata en el pastel de carne
en la fiesta del cordero.
Tu aliento sabe a montaña perdida:
hiede como un anillo de muerto
alrededor de tu sexo.


Pere Bessó
De El pou de la set que no assacia, 2005

Alguna altra forma d'alteritat


ALGUNA ALTRA FORMA D'ALTERITAT

A l'habitació de la convidada,
a l'altra vora de la llum,
enllà del corredor, a la sala d'espills,
viu la dona que t'implica
en una solució de febles renúncies,
d'impossibles abandons.
Heu fet un pacte: ja sabeu
allò que sou l'una per a l'altra.
Ella accepta pagar la renda
de les teues cicatrius més antigues,
mentre tu evites de mirar-la cara a cara.
Alxí t'has acomodat a viure
amb la teua part de l'obscur,
i habites cada nit per fora dels noms,
sense badar-los,
perquè no hi ha exili ni llinda ni memòria
per a la desterrada del cos.
En guanyar-te, a l'assalt, la malalta oculta
que ets tu mateixa,
reparteix les ombres de la casa,
entre tu i ella.


Pere Bessó
De Només per a dones, 2009


*****

ALGUNA OTRA FORMA DE ALTERIDAD

En la habitación de la invitada,
en la otra orilla de la luz,
más allá del pasillo, en la sala de espejos,
vive la mujer que te implica
en una solución de débiles renuncias,
de imposibles abandonos.
Habéis hecho un pacto: ya sabéis
lo que sois la una para la otra.
Ella acepta pagar la renta
de tus cicatrices más antiguas,
mientras tú evitas mirarla cara a cara.
Así te has acomodado a vivir
con tu parte de lo obscuro,
y habitas cada noche fuera de los nombres,
sin hendirlos,
porque no hay exilio ni umbral ni memoria
para la desterrada del cuerpo.
Al ganarte, al asalto, la enferma oculta
que eres tú misma,
reparte las sombras de la casa,
entre tú y ella.


Pere Bessó
De Només per a dones, 2009

La merla de Merlí


LA MERLA DE MERLÍ

Ai, Merlí embriac,
el cava de cristall esparracat,
exsangüe,
com l’ocell que trontolla i dubta,
tocat de l’ala,
abans de canviar d’opinió
al cor de diamant del dia que s’obri de cames
a expenses del rei Arlot,
esvalotec del cantor que mai no sabrà esborrar el solc
traçat pel primer besllum al prat
o a la cresta de l’ona
on el corredor ultrapassa l’arc enzelat,
l’ombra massa llarga de l’home,/
blau de lliri pudent als màrgens de la sequioleta
que esberla la porta batent de la memoria
i recull la poma…
La teua màgia de rosa enverinada
mostra a l’espill la núvia adormida
i exclou el dia,
l’enseboleix davall de la seua corona de neu
i el temps presoner de la seua pecatosa cadira.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

EL MIRLO DE MERLÍN

Ay, Merlín embriagado,
en tu cueva
el cava de cristal deshilachado,
exangüe,
como el pájaro que trastabilla y duda,
tocado del ala,
antes de cambiar de opinión
en el corazón de diamante del día que se abre de piernas
a expensas del rey Arlot,
alboroto del cantor que nunca sabrá borrar el surco
trazado por el primer padre en el prado o en la cresta de la ola
donde el pasillo traspasa el arco del celo,
la sombra demasiado larga del hombre,
azul de lirio apestoso en la orilla de la acequia menuda
que rasga la puerta batiente de la memoria/
y retoma la manzana…
Tu magia de rosa envenenada
muestra en el espejo la novia adormecida
y excluye el día,
la sepulta bajo su corona de nieve
y el tiempo prisionero de su pecaminosa silla.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012

Dona de culte


DONA DE CULTE

Dos mocadors de seda,
cinta rosa i cordell,
el brassière de Mary Phelps Jacob
sosté de bell nou el món en suspens,
la festa abans de la salpada a la riba del somni,
la carícia dels dits a la despulla de la soledat d’argent viu
que m’ofereix només l’arpeig d’ungles a l’esquena,
la cara oculta del taral·leig que es descorda en besllums de mitjalluna,
la celebració d’allò dual i alhora carn dividida,
merles al fil d’aram que refusen la nit dels espills esberlats,
coloms de l’arcó en què guarde les beneïdes fulles d’olivera,
la col.lecció de pedretes arran de terra,
la vetla de les flors,
l’ombra blanca del gesmil que sagna
defensant-se amb els grapats de sal del vent
i de la pluja,
del pebre que paga peita.
Munt, ai las, de pits en un jardí de roca,
tornada per a la lapidació:
allò que alces no abasta allò que trepitge,

el balancí despreocupat de l’altra edat que ens rep

abans d’enrunar la nostra imminent codolada trista:

aquest escarabat que toca pirandó
s’amaga en la boca del balenó que talla l’alé
de la senyoreta de la llet calenta,
la nina dels pits allisats,
alesiats amb llàmines de cera,
calaixos de llauna estrepitosa per a joguets de vell,
les nyores més pregones de la memòria

que només traiem ara a la superfície de la vergonya
amb pala o càvec.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

MUJER DE CULTO

Dos pañuelos de seda,
cinta rosa y cordel,
el brassière de Mary Phelps Jacob
sostiene de nuevo el mundo en suspenso,
la fiesta antes de zarpar a la orilla del sueño,
la caricia de los dedos en el despojo de la soledad de azogue
que me ofrece sólo el rasgado de uñas en la espalda,
la cara oculta del tarareo que se desata en vislumbres de media luna,
la celebración de lo dual y a su vez carne dividida,
mirlos en el alambre que rechazan la noche de los espejos rotos,
palomos del arcón en donde guardo las benditas hojas de olivo,
la colección de piedrecillas a ras de tierra,
la vigilia de las flores,
la sombra blanca del jazmín que sangra
defendiéndose con los puñados de sal del viento
y de la lluvia,
de la pimienta que paga pechada.
Morón, ay, de pechos en un jardín de roca,
estribillo para la lapidación:
lo que alzas no alcanza lo que pisoteo,

el columpio despreocupado de la otra edad que nos acoge

antes de dar en tierra nuestra inminente pedrada triste:

este escarabajo que ahueca
se oculta en la boca del ballenato que corta el aliento
de la señorita de la leche caliente,
la niña de los pechos alisados,
lisiados con láminas de cera,
cajones de lata estrepitosa para juguetes de viejo,
las guijas más profundas de la memoria

que sólo sacamos ahora a la superficie de la vergüenza
con pala o azadón.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012

Ets la dona


ETS LA DONA


Sea returns to sea
And sky to sky

Patti Smith


Ets la dona que cerca la randa final de totes les tempestes en la llampada blava que enlluerna el front del dubte i muda.
Ets la dona que empastifa el coltell dels llavis que talla el destí amb la suavitat de les ales de papallona vestal al foc de mitjanit.
Ets la dona que amaga les flors que escapen de la boirina del sexe captaire entre llençols de melangia.
Ets la dona que desfà la pedra de sucre en el fang del desig haixix en el seu mateix arrel abans del fum que em somorgolla al buit.Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012


*****

ERES LA MUJER


Sea returns to sea
And sky to sky

Patti Smith


Eres la mujer que busca la randa final de todas las tormentas en el centelleo azul que deslumbra la frente de la duda y muda.
Eres la mujer que embadurna el cuchillo de los labios que taja el destino con la suavidad de las alas de mariposa vestal en el fuego de medianoche.
Eres la mujer que esconde las flores que escapan de la nieblina del sexo mendigo entre sábanas de melancolía.
Eres la mujer que deshace la piedra de azúcar en el lodo del deseo hachís en su misma raíz antes del humo que me sumerge en el vacío.Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012

Imitació de Li Sen


IMITACIÓ DE LI SEN

Empra un cistell de vim per a mesurar el mar

orgullós de ben morir,
ell que no ha tingut encara el fill
a la cova dels tres desigs,
ni coneix el fruit de l’arbre que de jove plantà
al jardí de les llàgrimes daurades,
però ha estudiat sense descans als sutres
l’arrel de la saviesa,
tot el coneixement del goig i la tristor,
perquè almenys té un cistell.


Pere Bessó
De Ephemera, 2009


*****

IMITACIÓN DE LI SEN

Usa un cestillo de mimbre para mesurar el mar

orgulloso de morir,
él que no ha tenido todavía el hijo
en la cueva de los tres deseos,
ni conoce el fruto del árbol que de joven plantó
en el jardín de les lágrimas doradas,
pero ha estudiado sin descanso en los sutras
la raíz de la sabiduría,
todo el conocimiento del goce y la tristeza,
porque al menos tiene un cestillo.


Pere Bessó
De Ephemera, 2009

Altanit

ALTANIT

La presència del mar a trenc d’alba és un lloc comú, pura mecànica com la contemplació de les aigües del somni sagnants, com ara les ales abatudes de l’ocell de la memòria, oh reguer sec dins de la meua pell, és ombra de la podridura davant del miratge de l’ordenador, llavors l’escuma dels foscos versos de poeta a l’atzucac de sorra fictícia esdevé diamant de soledats immunes al darrer fanguer…Pere Bessó
De La mort del pare, 2012


*****

ALTANOCHE

La presencia del mar al amanecer es un lugar común, pura mecánica como la contemplación de las aguas del sueño sangrantes, como las alas abatidas del pájaro de la memoria, oh acequia seca dentro de mi piel, es sombra de la podredumbre ante el espejismo del ordenador, entonces la espuma de los oscuros versos de poeta en el callejón de arena ficticia deviene diamante de soledades inmunes al último lodazal…Pere Bessó
De La mort del pare, 2012

La ciutat sense memòria


LA CIUTAT SENSE MEMÒRIA

Pren el nom dels hòmens anats,
de les ombres dels arbres
on es gitaven
les dones fèrtils a l'espera,
de les tombes dels fills que no cresqueren
per ornar els cabells esvalotats
de cendra al sol de la batalla,
de la set dels avis dormida
a la pedra que els calfà el primer somni,
dels contes de cavallers foscos
i dels raptes dels ocells guaitant
el rum-rum sanador de l'herba,
de la tribu oblidada a la broma del shai
i de la crosta de pa fongós a la ventura
de les mans pidolaires o en revolta
pel camí impossible de tornada.
Els ha caigut al damunt un doll
de veus òrfenes, la mortalla de sal grossa,
sagnant, repedaçada,
als vençuts de la soledat i de tanta infàmia.
No hi ha cap porta de llum, cristall o d'aigües
per al regrés joiós dels infidels
en aquesta ciutat sense memòria.


Pere Bessó
De El pou de la set que no assacia, 2005


*****

LA CIUDAD SIN MEMORIA

Toma el nombre de los hombres idos,
de las sombras de los árboles
en donde se acostaban
las mujeres fértiles a la espera,
de las tumbas de los hijos que no crecieron
para adornar los cabellos alborotados
de ceniza al sol de la batalla,
de la sed de los abuelos dormida
en la piedra que les calentó el primer sueño,
de los cuentos de caballeros obscuros
y de los raptos de los pájaros oteando
el rumor sanador de la hierba,
de la tribu olvidada en la bruma del shai
y de la costra de pan hongoso a la ventura
de les manos pedigüeñas o en revuelta
por el camino imposible de regreso.
Les ha caído encima un raudal
de voces huérfanas, la mortaja de sal gruesa,
sangrante, repedazada,
a los vencidos de la soledad y de tanta infamia.
No hay puerta alguna de luz, cristal o de aguas
para el retorno gozoso de los infieles
en esta ciudad sin memoria.


Pere Bessó
De El pou de la set que no assacia, 2005

El pas de l'edat

EL PAS DE L'EDAT
(ACCEPTACIÓ DEL CARPE DIEM)

Els vells s'esplaien amb la peresa
dels dits ensorrats,
i la impostura dels anys
als cabells de la rosa enfosquida;
jauen, a la fi, espaordits
i desmemoriats darrere de la porta.
Embolcallen l'ull del pany amb buata;
embriagats de nits i d'experiència,
vetllen nus l'ofegament dels buits
i de l'esperma, la mort de llurs natures.
Tenen paüra que els cullguen a mitges
un hostaler, els néts, o qualsevol fada madrina.
No importa pas si els fereix un raig de lluna.


Pere Bessó
De Pagaràs els ous de cugul, 1988


*****

EL PASO DE LA EDAD
(ACEPTACIÓN DEL CARPE DIEM)


Los viejos se desahogan con la pereza
de los dedos encallados,
y la impostura de los años
en los cabellos de la rosa obscurecida;
espantados yacen, al fin,
y desmemoriados tras la puerta.
Envuelven el ojo del paño con huata;
ebrios de noches y de experiencia,
velan desnudos el ahogo de los vacíos
y del esperma, la muerte de sus naturalezas.
Tienen miedo de que los cojan a medias
un hostalero, los nietos, o cualquier hada madrina.
no importa, sin embargo, si les hiere un rayo de luna.


Pere Bessó
De Pagaràs els ous de cugul, 1988

La ciutat de la tardor


LA CIUTAT DE LA TARDOR

Et vull
color de rosa en la tardor

Betül Tariman


Coneix l’ala la tristesa dels núvols de seda,
les fulles dels ocells que niuen a les moreres
de l’avinguda del dolor.
Sap de la tempesta i el devessall de les aigües
l’aiguavessant de l’espill bombejat per la febre de l’alba,
l’argent viu de tots els desvaris del termòmetre
dels amors vells.
La tristesa: “en la cara de la mort tot es veu”
Els meus ulls s’han rentat en els teus
La meua sang s’ha mudat al teu cor,
però mai no m’arribarà la llum a la boira.


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010


*****

LA CIUDAD DEL OTOÑO

Te quiero
color de rosa en el otoño

Betül Tariman


Conoce el ala la tristeza de las nubes de seda,
las hojas de los pájaros que anidan en las moreras
de la avenida del dolor.
Sabe de la tormenta de sombras y el turbión de las aguas,
la ladera del espejo bombeado por la fiebre del alba,
el mercurio de todos los desvaríos del termómetro
de los amores viejos.
La tristeza: “En la cara de la muerte todo se ve”
Mis ojos se han lavado en los tuyos
Mi sangre se ha mudado a tu corazón,
pero nunca me llegará la luz a la niebla.


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010


*****

ORAŞUL TOAMNEI

Et vull
color de rosa en la tardor

Betül Tariman


Te iubesc,
culoare de trandafir în toamnă
Betül Tariman
Aripa cunoaște tristețea norilor de mătase,
puful păsărilor ce-și au cuibul în duzii
de pe strada durerii.
Știe de furtuna de umbre și de vârtejul apelor,
ovalul oglinzii umflate de febra aurorii,
mercurul tuturor devierilor termometrului
iubirilor vechi.
Tristețea: “Pe fața morții se vede totul“
Ochii mei s-au scaldat în ai tăi,
sângele meu s-a mutat în inima ta,
dar nicicând lumina nu-mi va ajunge la beznă.


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010
Traducció al romanés: Andrei Langa

diumenge, 22 de juliol de 2012

L'hort de la infantesa


L'HORT DE LA INFANTESA

Letargia verda:
la memòria reviu,
cua de sargantana.


Pere Bessó
De Llibre dels haikus, 2009


*****

EL HUERTO DE LA NIÑEZ

Letargo verde:
la memoria revive,
cola de lagartija.


Pere Bessó
De Llibre dels haikus, 2009

Eleanor Rigby


ELEANOR RIGBY

La part de mi que resta
com el rat penat,
penjant boca avall al fons de la cova,
la part de mi que se’n va,
el menjador de creïlles creixent a les fosques.
Una lenta quietud, una lenta migració,
tot a mitges,
l’esclat de llum a la Porta dels Apòstols,
el mocador que m’acomiada a la Malva-rosa,
les meitats separades de dues ànimes bessones.
Jo tampoc no podria triar entre Mary Taylor i
Charlotte,
al bell mig de tota aquella gent solitària.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

ELEANOR RIGBY

La parte de mí que permanece
como el murciélago,
colgando boca abajo al fondo de la cueva,
la parte de mí que se va,
el comedor de patatas creciendo a obscuras.
Una lenta quietud, una lenta migración,
todo a medias,
el destello de luz en la Puerta de los Apóstoles,
el pañuelo que me despide en la Malvarrosa,
las mitades separadas de dos almas gemelas.
Yo tampoco podría escoger entre Mary Taylor y Charlotte,
en medio de toda aquella gente solitaria.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012


*****

ELEANOR RIGBY

La parte di me che rimane
come il pipistrello,
sospeso bocca sotto nel fondo della grotta,
la parte di me che se ne va,
il mangiatore di patatte, crescendo nel buio.
Una lenta quiete, una lenta migrazione,
tutto a metà,
il fulgore di luce nella Porta degli Apostoli,
il fazoletto che mi congeda nella Malvarrosa,
la metà divise di due anime gemmelle.
Neanche Jo potrebbe scegliere tra Mary Taylor
e Charlotte,
in mezzo a tutta quella gente sola.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció a l'italià: Elisa Dejistani

*****

ELEANOR RIGBY

A parte de mim que permanece
como o morcego
pendurado de boca para baixo na caverna,
a parte de mim que se vai,
o comedor de batatas crescendo no escuro.
Uma lenta quietude, uma lenta migração,
tudo em meios termos,
o lampejo de luz na Porta dos Apóstolos,
o lenço com que me despeço na Malva-Rosa,
as metades separadas de duas almas gêmeas.
Eu também não saberia escolher entre Mary Taylor e Charlotte
no meio de toda aquela gente solitária.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció al portugués: Carlos Machado*****

ELEANOR RIGBY

The part of me that stays
like the bat,
hanging face down at the back of the cave,
the part of me that leaves,
the potato eater growing in the dark.
A slow stillness, a slow migration,
everything in equal measure,
the flash of light by The Door of the Apostles,
the handkerchief waving me goodbye in Malvarrosa,
the separated halves of two soul mates.
I couldn’t choose either between Mary Taylor and Charlotte,
amid all those lonely people.


Pere Bessó
De Les Roses de Lancelot, 2012
Traducció a l'anglès: Robert Gurney

Vella amant en cadira de rodes


VELLA AMANT EN CADIRA DE RODES

De la llum del teu cos
naixien ocells.
De la carn de l’edat,
hui només fulguren cudols.
Un paisatge entremaliat de silencis
i remors de complicitats estèrils
on cada esclat polsegós
de foc és l’avís
incontestable de la mort
de les paraules,
ja només materia putrefacta…
Si de cas, recorda, meuca alesiada
al camp dels lliris
i dels voltors
que senten la putrefacció
pujar als genolls
antany orgullosos
a la fi de l’estiu:
àdhuc els grills esplendiren
damunt de la gespa ressequida
que convida a l’abandó últim,
a l’àgape de les petites bèsties
en ser capaç d’alçar-te
de bell nou
damunt de la llum
que t’encarcella
o t’emmarida al ferro,
a l’estructura metàl•lica
l’última volta.


Pere Bessó
De Només per a dones, 2009


*****


VIEJA AMANTE EN SILLA DE RUEDAS

De la luz de tu cuerpo
nacían pájaros.
De la carne de la edad
hoy solo fulguran guijarros.
Un paisaje intrincado de silencios
y rumores de complicidades estériles
donde cada reventón polvoriento
de fuego es el aviso
incontestable de la muerte
de las palabras,
ya solo materia putrefacta...
si acaso, recuerda, puta lisiada,
en el campo de los lirios
y de los buitres
cómo huelen la putrefacción
subir a las rodillas
antaño orgullosas
al final del estío:
incluso los grillos resplandecieron
sobre el césped reseco
que invita al abandono último,
al ágape de las bestezuelas
al ser capaz de alzarte
de nuevo
sobre la llum
que te encarcela
o te enmarida al hierro
a la estructura metálica
por última vez.


Pere Bessó
De Només per a dones, 2009


*****


מאהבת לשעבר, על כיסא גלגלים

מאת: פרה בסו
תרגום לעברית: אדית לומובסקי
ציפורים נולדו מתוך
אור גופך.
מבשר ימייך
רק חלוקי הנחל
מנצנצים היום.
נוף הדממה סבוך.
הדהוד הקרבה העקרה,
שבה כל פיצוץ מאובק ולוהט
הוא הודאה ניצחת
בדבר מות המלים
- הן רק חומר רקוב -
התיזכרי, זונה נכה,
בשדה החבצלות ועופות הטרף?
מהו ריחו של הריקבון
העולה מהברכיים-
אלו שאז, בסוף הקיץ
היו כה יהירות -.
אפילו הצרצרים מנצנצים
בשדה היבש,
המזמין לרפיון הסופני,
לסעודת הבהמות הזעירות
בראותן את התרוממותך האחרונה,
שוב
מעל האור הכולא
ומזווג אותך לברזל
בפעם האחרונה.


Pere Bessó
De Només per a dones, 2009
Traducció a l'hebreu: Edith Lomovasky- Goel


És anhel


ÉS ANHEL


Continues sent una fembra Super Fly.
Gwen Stephani


Aquests acoblaments estranys en què alcapdavall cadascú desitja de la seua banda el rònec neguit que l’un paga a l’altre. Els anys buiden les empremtes de la volença en silenci. Com en la falsa rialla de la pluja que eixampla el frec dels muscles repelats, un nou naixement fiduciari. Els cabells llargs capgiren el mite de les sirenes esdevingudes meitat peix, meitat fembra super fly. Per a nosaltres no hi ha, però, cap mena d’interrupció, cap mena de començ sojornat, cap mena d’abandó per acord mutu. Tampoc no mirem de recobrar l’arqueologia facilitària dels Altres. No busquem els tatuatges de la dona en el blanc setí de la matinada, ens conformem amb l’exsudació del sexe fortuït en l’escaleta d’incendis del seu subjectador. Cap estil en la pèrdua de la roba vella de l’autoestima en caixes, on algú ha gargotejat el teu nom, com si enfosquira l’alcohol de la soledat al matalàs de llana borda, en la taca oberta del teu engonal. El pas secret s’esdevé en la paraula esborrada. I després de tants anys ni tan sols és ja una mena de pluja, una mena de braços en creu, una mena de critet ofegat que volguera significar: No puc estar-me’n sense tu, per bé que la condemna dels rostolls i ulls de llavors damunt del vidre. Mai no semblàrem cossos fràgils ni esplendorosos. No posseïem la neu, el sil•labari de panteixos, sofriment, rutina. Ni elegies dessagnades en cada colp ni esperàvem la dolçor darrera del comiat. Mai la nostra mirada no fou la quietud encesa per la música blava a la cambra, una ascensió atzarosa a través dels murs de fusta i de les esquerdes al sostre, l'absència menuda de la bombeta que taral•leja. I no és ben bé això en aquesta ciutat d’insomnis, una improvisada pluja d’hivern entre nosaltres. Cap història d’ombres indesxifrables, els rostres que es volen per a nomenar-hi la nostàlgia. Només som ara dues veus que minven al buit, fins al punt que el que s’hi revela, es justament el que s’hi deixa.Pere Bessó
De La pols de la sal, 2012


*****

ES ANHELO


Sigues siendo una hembra Super Fly.
Gwen Stephani


Estos extraños acoplamientos en que al cabo cada quien desea por su lado el escaso desasosiego que uno paga al otro. Los años vacían las huellas de la querencia en silencio. Como en la risa falsa de la lluvia que ensancha el roce de los hombros repelados, un nuevo nacimiento fiduciario. Los cabellos largos dan la vuelta al mito de las sirenas vueltas mitad pez, mitad hembra super fly. Para nosotros no hay, sin embargo, interrupción de ninguna clase, manera alguna de comienzo aplazado, en modo alguno abandono por mutuo acuerdo. Tampoco tratamos de recuperar la arqueología de corto entendimiento de los Otros. No buscamos los tatuajes de la mujer en el blanco satén de la madrugada, nos conformamos con la exudación del sexo fortuito en la escalerilla de incendios de su sujetador. Falta de estilo en la pérdida de la ropa vieja de la autoestima en cajas, en donde alguien ha garabateado tu nombre, como si obscureciera el alcohol de la soledad en el colchón de lana borde, en la mancha abierta de tu ingle. El paso sigiloso sucede en la palabra borrada. Y después de tantos años ni siquiera es ya una especie de lluvia, una suerte de brazos en cruz, algo parecido a un gritito ahogado que querría significar: No puedo aguantar sin ti, por más que la condena de los rastrojos y ojos de semillas sobre el vidrio. Nunca parecimos cuerpos frágiles ni esplendorosos. No poseíamos la nieve, el silabario de jadeos, sufrimiento, rutina. Ni elegías desangradas en cada golpe ni esperábamos el dulzor último de la despedida. Nunca nuestra mirada fue la quietud encendida por la música azul en la habitación, una ascensión azarosa a través de los muros de madera y de las grietas del techo, la ausencia menuda de la bombilla que tararea. Y no es eso en absoluto en esta ciudad de insomnios, una improvisada lluvia de invierno entre nosotros. Ninguna historia de sombras indescifrables, los rostros que se quieren para nombrar la nostalgia. Ahora sólo somos dos voces que menguan en el vacío, hasta el punto que lo que acá se revela, es precisamente lo que acá se deja.Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012


*****

ANSEIO


Continuas sendo uma fêmea Super Fly.
Gwen Stephani


Estes estranhos acasalamentos em que afinal cada um deseja por seu lado o desassossego que um paga ao outro. Os anos esvaziam as pisadas da paixão em silêncio. Como no riso falso da chuva que alarga o roce dos ombros descascados, um novo nascimento fiduciário. Os cabelos longos dão a volta ao mito das sereias tornadas metade peixe, metade fêmea super fly. Para nós não há, no entanto, interrupção de nenhuma espécie, nenhuma maneira de começo aprazado, de nenhum modo abandono por mútuo acordo. Tão pouco tratamos de recuperar a arqueologia de curto entendimento dos Outros. Não procuramos as tatuagens da mulher no branco cetim da madrugada, nos conformamos com a exsudação do sexo fortuito na escadinha de incêndios do seu sutiã. Falta de estilo na perda da roupa velha da auto-estima em caixas, onde alguém rascunhou teu nome, como se obscurecesse o álcool da solidão no colchão de lã macia, na mancha aberta da tua virilha. O passo sigiloso sucede na palavra apagada. E depois de tantos anos nem sequer é já uma espécie de chuva, um jeito de braços em cruz, algo parecido a um gritinho afogado que quereria significar: Não posso aguentar sem ti, por mais que a condenação dos restolhos e olhos de sementes sobre o vidro. Nunca parecemos corpos frágeis nem esplendorosos. Não possuíamos a neve, o silabário de fôlegos, sofrimento e rotina. Nem elegias dessangradas em cada golpe nem esperávamos a doçura última da despedida. Nunca o nosso olhar foi a quietude acesa pela música azul no quarto, uma ascensão malograda através dos muros de madeira e das gretas do teto, a ausência miúda da lâmpada que trauteia. E não é isso em absoluto nesta cidade de insónias, uma improvisada chuva de inverno entre nós. Nenhuma história de sombras indecifráveis, os rostos que se querem para nomear a nostalgia. Agora só somos duas vozes que minguam no vazio, até o ponto em que o que aqui se revela, é precisamente o que aqui se deixa.Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012
Traducció al portugués: Tania Alegria*****

E ALEANUL

Rămâi a fi o femeie Super Fly.
Gwen Stephani


Aceste ciudate împerecheri, unde fiecare în sine își dorește spre final puțină neliniște spre a fi creditată unul pentru altul. Trecere anilor golește în tăcere amprentele atașamentului. Așa precum râsetul fals al ploii accentuează uzura umerilor aplecați, o nouă naștere fiduciară. Firele lungi de păr fac să fie reconsiderat mitul despre sirenele ce au corpul jumătate pește, altă jumătate femeie super fly. Pentru noi nu există, oricum, nici un singur moment de odihnă, un mod amânat de pornire, într-un fel oarecare abandonare prin acord mutual. Nici nu încercăm să recuperăm arheologia de înțelegere parțială a Altora. Nu căutăm tatuajele femeii în satinul alb al dimineții, ne conformăm cu transpirația actului sexual neprevăzut de pe scărița de incendiu a sutienului ei. Lipsă de stil în a rătăci vesmintele vechi a autostimei în lăzi, pe care cineva a mâzgălit numele tău, ca și când s-ar fi înnegrit alcoolul singurătății pe salteaua de lână nenaturală, în partea situată mai sus de coapsă. Pasul discret are loc în cuvântul omis. Iar după atâția ani nu mai e un soi de ploaie, un ghem de brațe încrucișate, ceva asemănător unui țipături înfundate ce vrea să spună: Nu pot suporta lipsa ta, mai acută decât condamnarea paielor și a ochilor de semințe pe suprafața sticlei. Nu ne sunt proprii corpurile fragile și nici cele splendide. Nu posedăm zăpadă, alfabetul profitorilor, suferința, rutina. Nici elegii sângerânde din fiecare rană și nici dulceața de pe urmă a despărțirii. Niciodată privirea noastră nu a fost tihnă încinsă de muzica azurie în locuință, o ascensiune aventuroasă prin zidurile de lemn și crăpăturile din acoperiș, absență abia perceptibilă a becului ce sfârâie. Și nu e nimic în absolut în acest oraș de insomnii, o ploaie improvizată de iarnă între noi. Nici istoria de umbre indescifrabile, chipuri ce se cer în a numi nostalgia. Acum suntem doar două voci se sting în abis, până în punctul care aici se revelează, e fără îndoială ceea ce aici se lasă.Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012
Traducció al romanés: Andrei Langa

Senyals d'hivern


SENYALS D'HIVERN

Hasretin tükenmez yaşın dinse de.
No hi ha remei per al dolor pregon
a l’edat circular de la nostàlgia.

Faruk Nafiz Çamlibel


Tal volta ja és hora del poema
que cante els estralls de l’amor en l’última platja
on la riba s’ofereix al vent
i al moll dels somnis,
a l’opacitat del badall
a la mida d’una tristesa infinita
la galta aclaparada del coixinet del batec creix en dolor
com els versos dels cudols de Thomas Campbell
(les pedres d’or del cor)
que s'amollen als apozemes de l’hivern,
als brots dels raigs de sang de les neus

[A poc a poc mustiga la ferida que apareix
al peu de les roques,
la soledat del dolor
a poc a poc es mou com una ploma de gralla
en l’edredó de l’esquena,
la carrèga de pedres lentes de l’alé
al bell començament,
com entendre que cada día escrivim la tara del dolor!
flor nafrada al peu de les roques,
aquest dolor de la soledat,
pluja als llavis la rosa el bes, les marques
del fuet de la seua boca]

que són roses roges
i floreixen en el nostre camí d’agulles
de branques blanquejades
(el desig de boira en una immensa mar
de magnòlies de llençols i ones blanques)
del color del rovell en l’aigua embassada
que coneix llocs
on els records són boscos de falgueres tristes
i les fulles de l’arbre que resisteix
mai no il•luminen rosecs pareguts,
idèntica llum pàl•lida en l’horitzó,
milers de sabors una sola fruita
de la branca més alta de la posta de sol,
monolítica en la natura de la pena,
(esparses ja les flors tardorejades de les aus de dol
en l’espill foradat de la luxúria que mai no navegà)


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010


*****

SEÑALES DE INVIERNO

Hasretin tükenmez yaşın dinse de.
No hay remedio para el dolor profundo
a la edad circular de la nostalgia.

Faruk Nafiz Çamlibel


Quizá ya es hora del poema
que cante los estragos del amor en la última playa
donde la orilla se ofrece al viento
y al muelle de los sueños,
a la opacidad del bostezo
a la medida de una tristeza infinita
la mejilla agobiada de la almohadilla del latido
crece en dolor,
como los versos de los guijarros de Thomas Campbell
(las piedras de oro del corazón)
que se entregan a las pócimas del invierno,
a los brotes de los caños de sangre de las nieves

[Lentamente aja la herida que aparece
al pie de las rocas,
la soledad del dolor
lentamente se mueve como una pluma de grajo
en el edredón de la espalda,
la carga de piedras lentas del aliento al principio,
cómo entender que cada día escribimos la tara del dolor!
flor herida al pie de las rocas,
este dolor de la soledad,
lluvia en los labios la rosa el beso, las marcas
del látigo de su boca]

que son rosas rojas
y florecen en nuestro camino de agujas
de ramas blanqueadas
(el deseo de niebla en una inmensa mar
de magnolias de sábanas y olas blancas)
del color de la roya en el agua encharcada
que conoce lugares
donde los recuerdos son bosques de helechos tristes
y las hojas del árbol que resiste nunca iluminan
resquemores parejos,
idéntica luz pálida en el horizonte,
miles de sabores una sola fruta
de la rama más alta de la puesta del sol,
monolítica en la naturaleza de la pena,
(dispersas ya las flores otoñadas de las aves de luto
en el espejo manirroto de la lujuria que nunca navegó)


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010


*****

SINAIS DE INVERNO

Hasretin tükenmez yasin dinse de.
Não há remédio para a dor profunda
na idade circular da nostalgia.

Faruk Nafiz Çamlibel


Talvez já seja hora do poema
que cante os estragos do amor na última praia
onde a margem se oferece ao vento
e ao cais dos sonhos,
na opacidade do bocejo
à medida de uma tristeza infinita
o pómulo agoniado da almofada do latido
cresce em dor,
como os versos dos seixos de Thomas Campbell
(as pedras de ouro do coração)
que se entregam às poções do inverno,
aos brotos dos tubos de sangue das neves

[Lentamente murcha a ferida que aparece
ao pé das rochas,
a solidão da dor
lentamente se move como uma pena de gralha
no edredon das costas,
a carga de pedras lentas do fôlego ao princípio,
como entender que cada dia escrevemos a tara da dor!
flor ferida ao pé das rochas,
esta dor da solidão,
chuva nos lábios a rosa o beijos, as marcas
do chicote da sua boca]

que são rosas vermelhas
e florescem em nosso caminho de agulhas
de ramas branqueadas
(o desejo de névoa num imenso mar
de magnólias de lençóis e ondas brancas)
do color da ferrugem na água encharcada
que conhece lugares
onde as recordações são bosques de fetos tristes
e as folhas da árvore que resiste nunca iluminam
ressentimentos parelhos,
idêntica luz pálida no horizonte,
mil sabores de uma só fruta
da rama mais alta do pôr-de-sol,
monolítica na natureza da pena,
(dispersas já as flores outonais das aves de luto
no espelho perdulário da luxúria que nunca navegou)


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010
Traducció al portugués: Tania Alegria

Jusquiam


JUSQUIAM


Per a l'Anna


Sota la penya menuda
el floret de l'aigua,
l'herba queixalera.


Pere Bessó


*****

HYOSCYAMUS ALBUS


Para Ana

So la peña menuda
la flor del agua,
es el beleño.


Pere Bessó

El lament de Pierrot


EL LAMENT DE PIERROT

Llum, llum,
excés de llum
en còvens de llum,
pitxers de llum
o pedres anònimes oferides a la llum
-no el trànsit, fulgor o centelleig...

Llum.
Perdut com un ciri encés al migdia.


Pere Bessó
De Narcís de la memòria, 2000


*****

EL LAMENTO DE PIERROT

Luz, luz,
exceso de luz
en cuévanos de luz,
jarros de luz
o piedras anónimas ofrecidas a la luz
-no el tránsito, fulgor o centelleo...

Luz.
Perdido como un cirio encendido a mediodía.


Pere Bessó
De Narcís de la memòria, 2000

Khalida


KHALIDA

Cap espill pel teu udol
no reverdirà la tija de la més pura rosa,
Sharon, la de genolls de marbre,
o Khalida la del viatge que enseboleix el dia
en el miratge assedegat dels càntirs
de vi i herba-sana.
en l’ona que s’assenya al cresol
de les tendes palplantades
entre la pols enganyosa
i els núvols sagnants
de plors que niuen en sola flor.


Pere Bessó
De El pou de la set que no assacia, 2005


*****

KHALIDA

Ningún espejo por tu aullido
reverdecerá el tallo de la más pura rosa,
Sharon, la de rodillas de mármol,
o Khalida la del viaje que sepulta el día
en el espejismo sediento de los cántaros
de vino y hierbabuena.
En la ola que se acuerda al candil
de las tiendas plantadas
entre el polvo engañoso
y las nubes sangrantes
de lágrimas que anidan en sola flor.


Pere Bessó
De El pou de la set que no assacia, 2005

Preferesc el de la siringa i el llorer


PREFERESC EL DE LA SIRINGA I EL LLORER

Només aquest nou enginy de la mecànica
que esbufega com un drac i desafia el neguit els dies de pluja,
l’antiga botiga d’herbes al carrer de Morvedre
i certs beuratges que tufen de la mitologia celta,
la bestiola de tres caps que gita raigs de sulfur
per les seues tres boques,
tres rotunds badalls que ens guarden contra l’androfòbia
de les noves amazones de la llum d’altra manera al barri del Carme.
Àdhuc la resplendent nit que convoca empra
el lent sollevament de la sang gruixa,
en comptes d’andròmines de porxo i de roses,
traces de l’inici amorós dins de la pell rugada o d’escorça.
Coses a veure, com l’espasa sagnant, amb perspectiva:
La venerable lluna dels poetes enjogassats i els naips
dels tafurs enlluernats pel dissort rutil·len,
flassada de núvols.
Dorm, luctífug, com tots nosaltres,
a l’ombra, d’esquenes al gripau, al caliu, a la lluerna.
Ai d’aquell de nosaltres que desnugue els flocs de la llum,
i vulga tocar l’arc del cel en dies de pluja:
nodrirà la seua sang irisada amb la tinta
–la suor, el tiny, la ronya- dels poetes maleïts,
à la villonnaise.
Per a seduir l’Ombra no tenim cap substància grisa,
ni bordells perduts enmig de la vida per assaonar l’Alighieri,
i de pas assaciar les cèl.lules de les nostres ànimes solitàries
amb la llum sobtada del carro d’Apol·lo
fent cursa per la tassa de tisana de fulles de llorer.


Pere Bessó
De La pols de l'escriptura, 1997


*****

PREFIERO EL DE LA SIRINGA Y EL LAUREL

Sólo este nuevo ingenio de la mecánica
que resuella como un dragón y desafía la desazón los días de lluvia,
la antigua botica de hierbas de la calle de Morvedre
y ciertos brebajes que hieden de la mitología celta,
la bestezuela de tres cabezas que lanza rayos de sulfuro
por sus tres bocas,
tres rotundos bostezos que nos guardan contra la androfobia
de las nuevas amazonas de la luz de otra manera en el barrio del Carmen.
También la resplandeciente noche que convoca emplea
la lenta sublevación de la sangre gruesa,
en lugar de bártulos de porche y de rosas,
trazas del inicio amoroso dentro de la piel arrugada o de corteza.
Cosas que ver, como la espada sangrante, con perspectiva:
La venerable luna de los poetas retozones y los naipes
de los tahúres deslumbrados por la desdicha rutilan,
frazada de nubes.
Duerme, luctífugo, como todos nosotros,
a la sombra, de espaldas al escuerzo, al rescoldo, al tragaluz.
Ay de aquel de nosotros que desanude los flecos de la luz,
por tocar el arco iris en días de lluvia:
nutrirá su sangre irisada con la tinta
–el sudor, el tinte, la roña- de los poetas malditos,
à la villonnaise.
Para seducir a la Sombra no tenemos ninguna substancia gris,
ni burdeles perdidos en medio de la vida para sazonar a Alighieri,
y de paso saciar las células de nuestras almas solitarias
con la súbita luz del carro de Apolo
haciendo carreras por la taza de tisana de hojas de laurel.


Pere Bessó
De La pols de l'escriptura, 1997


*****

PREFER PE CEL DE LA NI ŞI LAURII

Însingurat acest geniu nou al mecanicii
care respiră precum un dragon și sfidează dezolarea în zilele cu ploaie,
vechea spițerie de ierburi de pe strada Morverde
și infuzii speciale ce își trag originea din mitologia celtă,
vietatea cu trei capete ce scuipă trombe de sulf
pe cele trei guri ale sale,
trei căscături uriașe ce ne apără contra androfobiei
noilor amazoane și a luminii deosebite din mahalaua lui Carmen.
De asemenea noaptea licărândă ce instrumentează
caracterul lent al scurgerii sângelui gelatinos,
în loc de calabalâcul din casă și flori,
aparențe ale unui început amoros în pielea ridată sau ca o crustă.
Lucruri de văzut, așa cum e o spadă sângerândă, cu perspectivă:
Venerabila lună a poeților jucători și a cărților de joc
ale escrocilor orbiți de soarta strălucitoare,
mușcată de nori.
Doarme, orbetele, ca și toți noi ceilalți,
la umbră, cu spatele la scântei, la jăratic și la lucarnă.
Există unul dintre noi care scapătă săgețile luminii,
înșfăcând arcul curcubeului în zilele cu ploaie:
alimentează sângele lor irizat cu cerneala
-sudoarea, cernala, grăsimea- poeților blestemați,
à la villonnaise.
Pentru a seduce Umbra nu dispunem de nici o substanță cenușie,
nici de bordeluri rupte de viață pentru a condimenta-o în stil Aligheri,
în trecere saturând celulele sufletelor noastre solitare
cu lumina abruptă a carului lui Apolo
făcând cercuri în ceașca cu infuzie din frunze de dafin.


Pere Bessó
De La pols de l'escriptura, 1997
Traducció al romanés: Andrei Langa