dissabte, 28 de juliol de 2012

Cadàver exquisit


CADÀVER EXQUISIT

També l’ex-esposa és filla de l’aigua,
culleradeta de sucre dissolta en la tetera
amb el solatge de menta del Rif.
Ets prop de la natura dels crisantems blancs,
de les llegendes roges que senten l’espígol,
ben prop de la memòria escardada de la piscina dels cecs.
Com el tauró de la pena que sols s’hi banya en cercles.
Sempre al darrere de la llengua de l’ocell humit,
i sempre arrabassat pels nèctars obscurs de la flor marcida.
Deixa per endavant la tristesa, que no te’n passaré factura.
Mira allò que farem:
Guardarem al segell dels llavis el bes definitiu
per a una altra filla de l’aigua,
el tres sucs de la papallona d’un sol dia.
Potser llavors oblidaré
que ets la filla expoliada d’un llarg viatge,
però no ara.
Has de recuperar la cerimònia de l’aigua,
el pagament en orris d’un vell deute,
els pomells de la florista que s’apiadà del nínxol,
la cinta roja que em connecte al melic de la filla no nata,
mentre dorm sota de l’aigua dins de la teua pell.


Pere Bessó
De La pell de saxígraf


*****

CADÁVER EXQUISITO

También la ex-esposa es hija del agua,
cucharadita de azúcar disuelta en la tetera
con el poso de menta del Rif.
Cerca estás de la naturaleza de los crisantemos blancos,
de las leyendas rojas que huelen a espliego,
muy cerca de la memoria escardada de la piscina de los ciegos.
Como el tiburón de la pena que sólo se baña en círculos.
Siempre detrás de la lengua del pájaro húmedo,
y siempre arrebatado por los néctares obscuros de la flor ajada.
Deja para más adelante la tristeza, que no te pasaré factura.
Mira lo que haremos:
Guardaremos en el sello de los labios el beso definitivo
para otra hija del agua,
los tres jugos de la mariposa de un solo día.
Quizás entonces olvidaré
que eres la hija expoliada de un largo viaje,
pero no ahora.
Has de recuperar la ceremonia del agua,
el pago a granel de una vieja deuda,
los ramos de la florista que se apiadó del nicho,
la cinta roja que me conecte al ombligo de la hija no nacida,
mientras duerme bajo del agua dentro de tu piel.


Pere Bessó
De la pell de saxígraf


*****

CADAVERE SQUISITO

Anche la ex moglie è figlia del’acqua,
cucchiaino di zucchero sciolto nella teiera
col pozzo di menta di Riff.
Sei vicino alla natura dei crisantemi bianchi,
delle leggende rosse che odorano di lavanda,
molto vicino della memoria sarchiata dellapiscina dei cechi.
Come lo squalo della condanna che si bagna soltanto in circoli.
Sempre dietro della lingua del passero umido,
e sempre collerico per i nettari cupi del fiore appassito.
Lascia stare la tristezza, che non ti passerò i conti.
Vedi cosa faremmo:
Custodiremo nel sigillo delle labbra il bacio definitivo
per l' altra figlia del' acqua,
i tre succhi della farfalla di un solo giorno.
Forse allora dimenticherò
che sei la figlia spogliata di un lungo viaggio,
ma non adesso.
Racquisterai la cerimonia del' acqua,
il pagamento alla rinfusa di un vecchio debito,
i rami della fioraia che si impietosì della nicchia,
il nastro rosso che mi connetti all'ombelico della figlia non nata,
mentre dorme sotto l' acqua dentro la tua pelle.


Pere Bessó
De La pell de saxígraf
Traducció a l'italià: Elisa Dejistani