dilluns, 23 de juliol de 2012

Home del desert


HOME DEL DESERT

Ai las, home del desert,
mira en quina mena de taverna
entres
que ací tots ens coneixem
i sabem de quin indret són les mosques
quan claven la pota al pastís de carn
en la festa de l’anyell.
El teu alé sent la muntanya perduda:
put com un anell de mort
al voltant del teu sexe.


Pere Bessó
De El pou de la set que no assacia, 2005


*****

HOMBRE DEL DESIERTO

Ay de ti, hombre del desierto,
mira en qué clase de taberna
entras
que aquí todos nos conocemos
y sabemos de qué lugarejo son las moscas
cuando meten la pata en el pastel de carne
en la fiesta del cordero.
Tu aliento sabe a montaña perdida:
hiede como un anillo de muerto
alrededor de tu sexo.


Pere Bessó
De El pou de la set que no assacia, 2005