dissabte, 21 de juliol de 2012

Rosa i rosada


ROSA I ROSADA


Ne t’écarte pas, nous tombons
Tu vois, c’est un voyage dans le vent de la chute

Gabrielle Althen


Consternació de la rosa que s’eleva del fons del dubte a la claredat invicta dels pits
que alleten els batecs de la seua pelussa.
Consolació de la rosada que cau enmig de l’àpat de les plantes verinoses
i s’arrela en la memòria.
Caprici de pètals en el somriure dels llavis ferits al capvespre.
Anell és de la galta que arrisca en el saltiró el biaix de la soledat.
L’una caça l’altra.


Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012


*****

ROSA Y ROCIADA


Ne t’écarte pas, nous tombons
Tu vois, c’est un voyage dans le vent de la chute

Gabrielle Althen


Consternación de la rosa que se eleva del fondo de la duda a la claridad invicta de los pechos
que amamantan los latidos de su pelusa.
Consolación de la rociada que cae en medio del ágape de las plantas venenosas
y se enraíza en la memoria.
Capricho de pétalos en la sonrisa de los labios heridos al atardecer.
Anillo es de la mejilla que arriesga en la cabriola el bies de la soledad.
La una caza a la otra.


Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012