divendres, 5 d’octubre de 2012

Després de l'emboscada


DESPRÉS DE L’EMBOSCADA

Què fa encara en la teua mà aquella rosa seca,
aquell desig de vidre desnonat al voltant,
al primer tacte del llit de les ombres?
 
 
Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012
 
 
*****

DESPUÉS DE LA EMBOSCADA

¿Qué hace todavía en tu mano aquella rosa seca,
aquel deseo de vidrio desahuciado en derredor,
al primer tacto del lecho de las sombras?
 
 
Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012
 
 
*****
 
DUPĂ AMBUSCADĂ
 
Ce mai caută acel trandafir ofilit în mâna ta,
acel vis fragil dispărut în contur
la prima atingere a învelișului umbrelor?


Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012
Traducció al romanés: Andrei Langa

2 comentaris:

fus ha dit...

Me ha gustado muchos tus versos. Enhorabuena.

un saludo

fus

ROSELINE DAVIDSON ha dit...

i couldn't believe that i would ever be re-unite with my ex-lover, i was so traumatize staying all alone with no body to stay by me and to be with me, but i was so lucky one certain day to meet this powerful spell caster Dr Akhere,after telling him about my situation he did everything humanly possible to see that my lover come back to me,indeed after casting the spell my ex-lover came back to me less than 48 hours,my ex-lover came back begging me that he will never leave me again,3 months later we got engaged and married,if you are having this same situation just contact Dr Akhere on his email: AKHERETEMPLE@gmail.com thanks very much sir for restoring my ex-lover back to me,his email: AKHERETEMPLE@gmail.com or call/whatsapp:+2349057261346
hindi ako makapaniwala na kailanman ay muling makiisa ako sa aking kasintahan, labis akong na-trauma sa pananatiling nag-iisa na walang katawan na manatili sa akin at makakasama ko, ngunit napakasuwerte ako sa isang tiyak na araw upang matugunan ito malakas na spell caster na si Dr Akhere, matapos sabihin sa kanya ang tungkol sa aking sitwasyon ginawa niya ang lahat ng makataong posible upang makita na ang aking kasintahan ay bumalik sa akin, sa katunayan matapos na ihagis ang spell ang aking dating kasintahan ay bumalik sa akin ng mas mababa sa 48 oras, dumating ang dating kasintahan ko. bumalik sa pagmamakaawa sa akin na hindi na niya ako pababayaan, 3 buwan mamaya kami ay nakipag-ugnay at nag-asawa, kung nagkakaroon ka ng parehong sitwasyong ito makipag-ugnay lamang kay Dr Akhere sa kanyang email: AKHERETEMPLE@gmail.com maraming salamat sa sir sa pagpapanumbalik ng aking dating kasintahan bumalik sa akin, ang kanyang email: AKHERETEMPLE@gmail.com o tumawag / whatsapp: +2349057261346