BIOGRAFIA


DADES PERSONALS DE PERE BESSÓ

Pere Bessó (València, 1951). Llicenciat en Filologia Moderna. Catedràtic de Llengua i Literatura Espanyoles en l'IES La Morería, de Mislata fins a la seua jubilació l'any passat. Va publicar, inicialment en castellà, una plaquette "Cenáculo d'Ombres" (1972) i un poemari "Imatges" (1976) pertanyent a una trilogia que l'autor va deixar inèdita. Va participar activament en la moguda generacional de la poesia dels 70: va dirigir la revista de poesia "Múrice" i va animar amb Carme Soto, Marc Granell i tants uns altres les tertúlies de "Almirall", "Sant Patricio", "Ascot", etc... Va codirigir la col·lecció de poesia "Limites" amb els professors universitaris i poetes Ricardo Arias i Ricardo BelIveser, i "Fuentearnera" amb el professor, editor i poeta Amós Belinchón.

L'hivern de 1986 assenyala el naixement de les tertúlies de "Els Dimarts literaris d'Arana", en l'històric Barri del Carmen de la ciutat de València, que va animar amb el manegador/manager oficial, Manel J.M. Romero. Prompte, a la seua calor, naixerien les reconegudes plaquettes de "La Forest d'Arana", la col·lecció de la qual arribaria a més de cinquanta quaderns representatius de la millor poesia valenciana, donant lloc, a més, a diverses edicions col·lectives (poetes valencians pel No a la Guerra) i homenatges, com els tributats als trobadores, Joan Valls i Jordà o Joan Brossa, i les lectures de les quals i presentacions de llibres, happenings i perfomances van durar més de deu anys consecutius.

En valencià ha publicat per aquest ordre: "Herbolari de silencis" (Miniatures de Bogues, 1978); "Mediterrània" ( Premi Pasqual Assins i Lerma, ed. Vila de Catarroja, 1979); "L'Alter ego" (Ed. Fernando Torres, 1980); "Una Estança a Alessandria" (Premi Ausiàs March-Senyoriu de Beniarjó, 1982, Ed. El Cingle, 1983); "Prims Homenatges" (Iº Accèssit del "Vicent Andrés EstelIés", 1979. Ed. 3i4, 1984);"Els llimes de la Vosgiana" (Ed. de la Guerra, 1987); "Pagaràs els ous de cugul" (Premi Ausiàs March-Aj. de Gandia, 1987. Ed. 62, 1988); "La Terra Promesa" (Ed. Bromera, 1989); "Planetari" (Ed. La Forest d´Arana?, nº 25, València, 1992); "Iteràncies, interferències i grafitis" (1993-1994) (2on Premi II Certamen de Poesia Vicent Andrés Estellés, Burjassot 1995, Ed. Bromera, 1997); "Minimals" (Premi IX edició dels Premis de Literatura Breu, Vila de Mislata, ed. Ajuntament de Mislata, 1999); "Narcís de la memòria" [Premi Vicent Andrés Estellés XXIX Premis Octubre, 2000, ed. Eliseu Climent , col. Poesia 3 i 4, nº 104, 2000], Premi de la Critica de l IIFV [Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana] (2000); "El pou de la set que no assacia" (Russafes Nº 1, Rialla  Ed, 2005); "El Quadern de Malta" edició bilingüe castellà-català (Ed. Llibres d'Alexandria, Buenos Aires, 2006); "Només per a dones" (Premi Josep Maria Ribelles-Aj. de Puçol, Ed. Brosquil, 2009); "Ephemera" (Ed. Germania, 2012) i "Les Roses de Lancelot" (Ed. Alupa, 2012); en premsa: "La mort del clown" (Ed. Alkayd).

Poemes i treballs seus han aparegut en diverses antologies, estudis i revistes especialitzades. Ha traduït poemes de D.H. Lawrence, Rustebues G. Apollinaire, I. Bonnefoy, M. Dupastre, Michel Déguy, I. Pound, J. Donne, Ronsard, A. Lowell, G. Grass, Robert Gurney...

Fins al curs passat va compaginar, la docència amb la traducció, la crítica i la creació literària. Des de principis del 2005 està obstinat en la confecció d'una Mostra bilingüe de la poesia argentina de la segona meitat del s.xx des de la perspectiva de gènere, la qual cosa li ha permès anar traduint algunes de les veus més representatives de segona meitat del s.xx des de la perspectiva de gènere, la qual cosa li ha permès anar traduint algunes de les veus més representatives d'aqueix país.

*****

DATOS PERSONALES DE PERE BESSÓ

Pere Bessó (València, 1951). Licenciado en Filología Moderna. Catedrático de Lengua y Literatura Españolas en el IES La Morería, de Mislata hasta su jubilación el año pasado. Publicó, inicialmente en castellano, una plaquette "Cenáculo de Sombras" (1972) y un poemario "Imágenes" (1976) perteneciente a una trilogía que el autor dejó inédita. Participó activamente en la movida generacional de la poesía de los 70: dirigió la revista de poesía "Múrice" y animó con Carme Soto, Marc Granell y tantos otros las tertulias de "Almirante", "San Patricio", "Ascot", etc... Codirigió la colección de poesía "Lindes" con los profesores universitarios y poetas Ricardo Arias y Ricardo BelIveser, y "Fuentearnera" con el profesor, editor y poeta Amós Belinchón.

El invierno de 1986 señala el nacimiento de las tertulias de "Els Dimarts literaris d'Arana", en el histórico Barrio del Carmen de la ciudad de Valencia, que animó con el manegador/manager oficial, Manel J.M. Romero. Pronto, a su calor, nacerían las reconocidas plaquettes de "La Forest d'Arana", cuya colección llegaría a más de cincuenta cuadernos representativos de la mejor poesía valenciana, dando lugar, además, a diversas ediciones colectivas (poetas valencianos por el No a la Guerra) y homenajes, como los tributados a los trobadores, Joan Valls i Jordà o Joan Brossa, y cuyas lecturas y presentaciones de libros, happenings y perfomances duraron más de diez años consecutivos.

En valenciano ha publicado por este orden: "Herbolari de silencis" (Miniatures de Lindes, 1978); "Mediterrània" ( Premi Pasqual Assins i Lerma, ed. Vila de Catarroja, 1979); "L'Alter Ego" (Ed. Fernando Torres, 1980); "Una Estança a Alessandria" (Premi Ausiàs March-Senyoriu de Beniarjó, 1982, Ed. El Cingle, 1983); "Prims Homenatges" (Iº Accèssit del "Vicent Andrés EstelIés", 1979. Ed. 3i4, 1984);"Les llimes de la Vosgiana" (Ed. de la Guerra, 1987); "Pagaràs els ous de cugul" (Premi Ausiàs March-Aj. de Gandia, 1987. Ed. 62, 1988); "La Terra Promesa" (Ed. Bromera, 1989); “Planetari” (Ed. La Forest d´Arana”, nº 25, València, 1992); “Iteràncies, interferències i grafitis (1993-1994)” (2on Premi II Certamen de Poesia “Vicent Andrés Estellés”, Burjassot 1995, Ed. Bromera, 1997); “Minimals” (Premi IX edició dels Premis de Literatura Breu, Vila de Mislata, ed. Ajuntament de Mislata, 1999); “Narcís de la memòria” [Premi Vicent Andrés Estellés XXIX Premis Octubre, 2000, ed. Eliseu Climent , col. Poesia 3i4, nº 104, 2000], Premi de la Critica de l’IIFV [Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana] (2000); “El pou de la set que no assacia” (Russafes Nº 1, Rialla Ed, 2005); “El Quadern de Malta” edición bilingüe castellano-catalán (Ed. Libros de Alejandría, Buenos Aires, 2006); “Només per a dones” (Premi Josep Maria Ribelles-Aj. de Puçol, Ed. Brosquil, 2009); “Ephemera” (Ed. Germania, 2012) i “Les roses de Lancelot” (Ed. Alupa, 2012); en premsa: “La mort del clown” (Ed. Alkayd).

Poemas y trabajos suyos han aparecido en diversas antologías, estudios y revistas especializadas. Ha traducido poemas de D.H. Lawrence, Rustebues G. Apollinaire, I. Bonnefoy, M. Dupastre, Michel Déguy, E. Pound, J. Donne, Ronsard, A. Lowell, G. Grass, Robert Gurney...

Hasta el curso pasado compaginó, la docencia con la traducción, la crítica y la creación literaria. Desde principios del 2005 está empeñado en la confección de una Muestra bilingüe de la poesía argentina de la segunda mitad del s.XX desde la perspectiva de género, lo que le ha permitido ir traduciendo algunas de las voces más representativas de segunda mitad del s.XX desde la perspectiva de género, lo que le ha permitido ir traduciendo algunas de las voces más representativas de ese país.